Animal Exploitation by the Brześć Kujawski Group in the Brześć Kujawski and Osłonki Region

Author
Publication Year
2008

Type

Book Chapter
Book Title
Neolit i Początki Epoki Brązu w Rejonie Brześcia Kujawskiego and Osłonek (The Neolithic and Early Bronze Age in the Brześć Kujawski and Osłonki Region)
Pages
1581-1704
Publisher
Konrad Jażdżewski Foundation for Archaeological Research/Museum of Archaeology and Ethnography
City
Łódź